Performans Yönetimi Nedir?


Performans Nedir?

Performans'ın sözlükteki karşılığı; icraat, başarı sağlamak, başarım ve zihinsel veya bedensel bir işin sonucu anlamlarına gelmektedir. Performans'ın bir çok kelime anlamları olmasına karşın genel olarak; belli bir amaca yönelik oluşturulan planlar dahilinde ulaşılan noktayı ifade eder. Yani iş hayatında şirketlerin amaçlarına ulaşmak için, şirket planları doğrultusunda ulaştığımız sonuçların tümü aslında performans'tır.

Performans Yönetimi Nedir?

Performans yönetimi; şirketin geleceğe yönelik hedefleri ve stratejileri ile şirkette çalışan yönetici ve çalışanların bu hedefler doğrultusunda yönlendirildiği ve yönetildiği sistemdir.

Çalışanların performans yönetimi içerisinde olmaları için  şirket hedefleri doğrultusunda ölçülebilecek bir veya birkaç hedeflerinin olması gerekir. Bu hedefler yöneticileri tarafından belirlenerek kendilerine iletilir ve çalışan bu sayede performans yönetimi sistemine dahil olmuş olur. 

Performans Yönetiminin Amacı Nedir?

Şirketlerin en önemli kaynakları olan insan, sürekli aynı sistematik düzende çalışan robotlar gibi değildir. Duyguları ile hareket eden, stres altında farklı tepkiler verebilen, zaman zaman yorulan ve hasta olan varlıklardır. Dolayısıyla şirketler için en önemli kaynağın insan olması, insanların yaptıkları işlerin kontrol edilmesini ve adil bir düzende çalıştırılmasını zorunlu kılmaktadır. Dikkat ederseniz adil bir değerlendirmeden söz ediyorum. Peki neye göre adil, kime göre adil? Yukarıda da belirttiğim gibi adaletin sağlanabilmesi için çalışanların hedeflerinin olması ve bunların ölçülebiliyor olması şarttır. 

Performans yönetiminin asıl amacı çalışanlarının motivasyonlarını sürekli yukarıda tutarak şirketin amaçlarına hizmet etmelerini sağlayabilmektir. Çalışanların motive olmaları, daha mutlu çalışmalarını beraberinde getirir. Mutluluğun sonucu şüphesiz kaliteli iş'tir. Çalışanlar kendilerini şirketin bir parçası olarak gördükleri takdirde, şirket yönetiminin istediği işi daha iyi yapar.

Performans yönetimi sayesinde ücretler, ikramiyeler, primler ve işten çıkarılacak personeller daha adil ve daha kolaylıkla tespit edilebilmektedir. Personelin performans notu ne kadar yüksek ise alacağı ücret o oranda yüksek olabilir bu da çalışanların motive şekilde çalışmalarını sağlar.

Performans yönetimi aynı zamanda kariyer planlama ve eğitim konularında da kolaylık sağlar. Çalışanın performans değerlendirmeleri sonucunda kariyer planlamaları yetkinliklerine göre daha kolaylıkla yapılabilmektedir. Bu değerlendirmelere göre terfiler ve işten çıkarılmalar da belirlenebilir.

Performans Yönetimi Süreçleri Nelerdir?

Şirketin tüm kademelerini etkileyecek olan performans yönetimi tabi ki belli bir süreç dahilinde aşama aşama yapılmalıdır. Bu aşamalar sırasıyla aşağıda açıklanmaya çalışılmıştır;

Ölçülebilir Hedefler: En başta belirttiğim gibi performans yönetiminin uygulanabilmesi için en önemli kriter ölçülebilir hedeflerdir. Çalışan yetkinliklerinin ve disiplininin işin gerektirdiği niteliklere göre kriterlerle ölçülmesi gerekir. Örneğin, çalışanın kullandığı makineden 1 saatte 1000 paket ürün çıkması gerekiyor. Çalışan aylık, haftalık ya da günlük ortalamalarda bu sayının altına düşüyorsa performans düşüklüğü, üstüne çıkıyorsa performans yüksekliği olarak yorumlanabilir.

Performansın İzlenmesi: Çalışana verilen tüm hedefler belli periyotlarda izlenmeli ve aksiyon alınması gerekir. Bu periyotlar düzenli izlenmelidir ki doğru bir performans yönetimi yapılabilsin.

İletişim: Çalışana verilen hedefler ve gösterdiği performanslar sürekli izlenmeli ve çalışanın iyi ya da kötü durumda olduğu çalışanın kendisiyle paylaşılmalı, düşünceleri sorulmalı ve geliştirilebilir alanlarda iyileştirmeler yapılmalıdır.

Hedef-Performans Karşılaştırması: Performans yönetimin asıl amacı olan hedeflerin ölçülmesi ve performansların karşılaştırması yapılmalıdır. Personelin hangi alanlarda başarı gösterdiği, hangi alanlarda başarısız olduğu paylaşılmalı ve ona göre aksiyon alınmalıdır.

Ödüllendirme: Çalışan açısından performans yönetiminin sürdürülebilirliği ödüllendirmelere bağlıdır. Gösterdiği başarılar her ne kadar ücret, terfi, ikramiye ve prim gibi araçlarla ödüllendirilirse o derece hedeflere bağlı kalır ve başarını devam ettirir. Aksi takdirde şirketin boş yere kendisini çalıştırdığı hissi uyanacaktır.

Performans Yönetiminde Nelere Dikkat Edilir?

 • Verilen hedeflerin zamanında, doğru ve kaliteli yapılması,
 • Çalışanların yetkinlikleri ve eğitimleri,
 • Çalışanların katma değerlerinin olması,
 • Şirket hedeflerine uyum sağlaması ve özen göstermesi,
 • İşe giriş çıkış saatlerinde disiplinli olması,
 • Ekip içerisinde uyumlu olması,
 • Şirket içerisinde kılık, kıyafet ve kişisel bakıma dikkat etmesi.

Performans Yönetiminin Faydaları Nelerdir?

 • Çalışanların görevlerini ne derece yerine getirdikleri belirlenir,
 • Ücret, terfi ve kariyer planlamaları konusunda bilgi verir,
 • Şirket içi motivasyonun artırılması hakkında bilgiler verir,
 • Adil ücretlendirme ve terfi yönetimi sağlar,
 • Şirket içi etkinliğin ve verimliliğin artmasına sebep olur,
 • Üretilen ürünün ya da verilen hizmetin kalitesi iyileşir,
 • Çalışanların eğitim ihtiyaçları ve bütçeleri daha doğru elde edilir.

Performans Yönetiminin Çalışan Açısından Faydaları Nelerdir?

 • Mesleki açıdan eksik olan yönlerini tespit etmelerinde kolaylık sağlar,
 • Yöneticilerin daha fazla performans gösteren çalışanı tespit edilmesini sağlar,
 • Şirketin hedeflerini daha iyi anlar ve ona göre hareket edebilirler,
 • Çalışanlara kariyer planlama açısından önemli ipucu sağlar,
 • Başarılı bir performans sergilemeleri halinde ödüllendirme kazanır. Bu ücret artışı, prim ya da terfi olabilir,
 • Performanslarının nasıl değerlendirildiğini daha iyi anlarlar.

Performans Yönetimi ile Performans Değerlendirmesi Arasındaki Fark Nedir?

 • Performans yönetimi, yöneticiler tarafından yürütülür, performans değerlendirmesi sadece İK departmanı tarafından yönetilir.
 • Performans yönetimi detaylı bir değerlendirme gerektirirken, performans değerlendirmesi dikey değerlendirme yapar.
 • Performans yönetimi sürekli devam eden bir sistemdir, performans değerlendirmesi yılda bir kaç kez yapılır.
 • Performans yönetimi şirket başarısını odaklanırken, performans değerlendirmesi sadece bireysel başarılara odaklanır.
 • Performans yönetiminde sadece ücret bağı yoktur, performans değerlendirmesi ücret bağı üzerinden hareket eder.

Evet genel itibariyle performans yönetimi hakkında bilgiler vermeye çalıştım. Performans yönetimi sadece ücret bazlı düşünülebilecek bir sistem asla olmamalıdır. Performans yönetimi sadece çalışanların değil aynı zamanda yöneticilerin ve şirketin de değerlendirilmesi olarak algılanmalıdır. Çalışanların genel performans değerlendirmeleri ne kadar düşükse, yöneticilerin ve dolayısıyla şirketinde notu o derece düşüktür. Performans yönetimi  doğru ve etkili yapıldığı takdirde şirketin her kademesinde iyileşmeler görülecektir. Şirkete bağlılıklar artacak ve kalite yükselecektir.

Hiç yorum yok

Blogger tarafından desteklenmektedir.