Kurum Kültürü Nedir? Nasıl Oluşturulur?

Kurum Kültürü Nedir? Nasıl Oluşturulur?

Kurum Kültürü Nedir?

Aslında kurum kültürü kavramının tanımlanması zordur. Çünkü kurum kültürü ne her çalışanın aynı şekilde davranmasıdır ne de aynı ürünleri ya da hizmetleri üretmesidir. Kurum kültürü, şirketlerin varmak istedikleri hedefe kolaylıkla ulaşmasını sağlar. Aslında kurum kültürünü oluşturan 3 temel kavram vardır. Bunlar; davranışlar, sistemler ve uygulamalardır. Yani kurum kültürünü oluşturabilmeleri öncelikle çalışan davranışlarının uyum içerisinde ve yeniliğe açık olmalarıyla mümkündür. En zor olan kısımda zaten bu kısımdır. Çalışan davranışlarını kurum kültürüne uygun hale getirdikten sonra kurumda belli sistemlerin oluşturulması gerekmektedir. Kullanılacak her teknoloji, plan ve diğer sistemler Kurum Kültüründe en önemli yapı taşı olacaktır. Çalışan davranışlarını aynı kültür içerisinde uyum içerisinde çalışmasını sağladınız, hedefe giderken gerekli olan teknolojik ve diğer tüm sistemleri uygun şekilde kurdunuz ve son süreç artık bunların uygulama kısmıdır. Yani yapılan her iş uygulama sürecinde tıkanabilir, hatalı olabilir ya da sizi çok zorlayabilir. Bu durumda aldığınız geri dönüşlere göre davranış ve sistemleri tekrar kontrol etmeniz gerekir. Bunları gerçekleştirirken çağa ayak uydurmayı da atlamamak gerekiyor. Birçok işveren kurum kültürü'nün gerekli olduğunu kabullenmiş ancak yapılan araştırmalarda şirketlerin sadece %15'i kurum kültürlerinin istedikleri yerde olduğunu belirtmiştir.

Kurum Kültürünün Çeşitleri

1-Direnç

Bu kültürde değişime sürekli karşı olma vardır. Dolayısıyla kurum kültürü diye bir şey söz konusu değildir. Değişime tamamen kapalıdırlar.

2-Süreklilik

Kabullenilmiş olan değerler vardır ve bu değerler yeni değişimler ile harmanlanıp yolda bu şekilde devam edilir. Değişime açıktırlar.

3-Değişim

Sürekli yeniliğe açıktırlar. Yeni değerleri kabul ederler ve sürekli yenilenme çabaları vardır. Risk alarak yenilik yapmaktan çekinmezler.

4-Muhafazakar

Oturmuş bir kültür vardır ve bundan kopmak istemezler. Sürekli aynı kültür ile devam edilir. Değişime tamamen kapalıdırlar, çekimser yaklaşırlar.

Kurum Kültürü Nasıl Oluşturulur?

1-Çalışanların Katılımı

Her şirketin en önemli kaynağı tabi ki çalışanlardır. Kurum kültürünün en önemli parçasını oluşturan çalışanları en iyi şekilde yönetmeniz ve kendilerini şirkete ait hissetmelerini sağlamanız gerekir. Çalışanlar kendilerini ne kadar değerli hissederlerse o kadar oluşturulmak istenen kültüre, yeniliğe ayak uydurabilirler. 

2-Ekip Ruhu

Bireyleri her ne kadar çok doğru seçseniz de bir topluluğa girdiklerinde farklı davranışlarda bulunabilirler. Ekiple çalışmaya ayak uydurmakta zorlanabilir, dolayısıyla ekip çalışmasını ciddi şekilde yavaşlatabilirler. Bu durumda öncelikle çalışanların ekip ile çalışmaları iyi gözlenmeli, uyum içerisinde çalışabilecek ekiple oluşturulmalıdır.

3-Tutarlı Kültür

Şirketlerin büyümesi doğal olarak sürekli bir değişimi de beraberinde getirmektedir. Bu değişimler yaşanırken çalışan davranışlarının iyi ölçülmesi ve oluşturulan kurum kültürüne bağlı kalınması gerekmektedir. Ayrıca kültür oluşturulurken yapıya uygun olmasına dikkat edilmelidir. Örneğin, tesettür markasının alkollü organizasyon yapması çalışanların kafalarında ciddi soru işaretleri bırakacaktır. Her çalışan kendine uygun markayı seçmektedir. Dolayısıyla kültür oluşturulurken tutarlı olmasına ayrıca özen göstermek gerekir.

4-Sürekli İletişim

Hızlı büyüyen şirketler kaçınılmaz bir değişimi de beraberinde yaşarlar. Bu değişim süreçleri hızlı bir şekilde üstten asta bildirilmesi ve aksiyon alınması sağlanmalıdır. Aksi takdirde geciken iletişim süreçleri değişimlerin tıkanmasına ve gelişimi etkilemesini sağlar. Yapılan her değişiklik en kısa sürede tüm ekiplere bildirilmeli ve kurum kültüründen sapmadan değişime ayak uydurmaları sağlanmalıdır.

5-Uyum Sağlamayanlar İle Yolları Ayırmak

Her şirkette değişime karşı çıkan çalışanlar illaki vardır. Kurum kültürü şirketin geleceği anlamına gelmektedir. Dolayısıyla şirketin geleceğini ve diğer çalışanların geleceğini tehlikeye atan ya da yavaşlatanlar ile yolları ayırmak en doğrusu olacaktır. Bu çalışanlara öncelikle en iyi şekilde eğitimlerin verilmesi ve kültüre uyum sağlamaları beklenmelidir. Gerektiği takdirde kendileriyle görüşülüp kültüre uyum sağlayıp sağlayamayacaklarını tespit etmek gerekir. Uyum sağlamaları için gereken tüm çabayı sarf etmenize rağmen çalışan uyum sağlamıyorsa yolları ayırmak gerekir.

Kurum Kültürünün Özellikleri Nelerdir?

1- Alışılmış, kalıplaşmış davranışlar mevcuttur.
2- Maddi değerler olduğu gibi manevi değerlerde vardır.
3- Çalışanlar kültüre ayak uydurmayı isterler.
4- Kültüre uygun ya da uyum sağlayabilecek adaylar işe alınır.
5- Kurum kültüründe kişilik testleri gibi envanterlerin yeri büyüktür.
6- Güçlü ve dik bir liderlik mevcuttur. Bu sayede astlar için bir figür ortaya çıkmaktadır.
7- Dini, ahlaki, teknik ve psikolojik gibi etkenler kurum kültürünü belirler.

Hiç yorum yok

Blogger tarafından desteklenmektedir.