Ücretin Unsurları Nelerdir?

Ücretin Unsurları Nelerdir?

Ücret nedir? Ücretin unsurları nelerdir? Bir gelirin ücret sayılması için ne gerekir? Ücretin şartları nelerdir? Bu yazımızda sizlere bunlardan bahsedeceğim.

Bir gelirin ücret olarak sayılması için gereken bazı şartlar vardır. Bu şartlar sağlandığı takdirde gelir ücretten sayılabilir. Her elimize geçen parayı ücretten saymak vergilendirme hususunda karışıklıklara sebep olabilir. Yani ücret belli şartlara bağlanmış olmasaydı elimize geçen her para vergiye tabi olabilirdi. Bu durum sanırım hiç birimizin hoşuna gitmezdi.

4857 sayılı iş Kanunu'na göre ücret; "bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutardır." Bu tanıma göre ücret dört ana unsurdan oluşmaktadır. Bu unsurlar;

  • Ücretin gerçek kişiye ödenmesi; Ücret sadece gerçek kişilere ödenebilir. Bir şahısa maaş adı altında ücret ödemesi yapılamaz.
  • Ücretin bir iş karşılığında ödenmesi; Bir ücretin ödenebilmesi için ortaya konulmuş bir ürün veya hizmet olmak zorundadır. Ücret ödemeleri ancak iş karşılıklarında yapılabilir.
  • Ücretin işveren veya üçüncü kişiler tarafından ödenmesi; Ücret ödemesi sadece işveren tarafından yapılabilir. Eğer otel, lokanta vb. işlerde çalışılıyorsa ücret ödemesi müşteriler tarafından yapılabilir. Müşteriler tarafından yapılan ödemeler asgari ücretin altında kalıyorsa aradaki fark işveren tarafından yapılır.
  • Ücretin para ile ödenmesi; Ücret ödemeleri sadece para ile yapılabilir. Çek ve senet gibi evraklar ücret yerine geçemez.
Bu unsurlar karşılandığı takdirde ele geçen gelirler ücret sayılabilir ve vergi konusu olur. 

Hiç yorum yok

Blogger tarafından desteklenmektedir.