İş Karşılığı Olmadan Yapılan Ödemeler Ücretten Sayılır mı?

İş Karşılığı Olmadan Yapılan Ödemeler Ücretten Sayılır mı?

İş karşılığı olmadan yapılan ödemeler ücretten sayılır mı? Ücret kimlere ödenir? İşverenin yaptığı her ödeme ücret sayılır mı?

4857 sayılı İş Kanununda ücret tanımı "bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutardır." Daha önceki Ücret Unsurları Nelerdir? konulu yazımda da detaylı olarak anlattığım ücretin oluşması için gerekli 4 unsurdan biriside "bir iş karşılığı olması" dır. Yani ücret hak edilebilmesi için mutlaka bir iş ortaya konulması gerekmektedir. Bunun dışında yapılan tüm ödemeler ücret dışında kalır. Dolayısıyla bu durumda işçi ile işveren arasında bir iş sözleşmesinden söz etmek de mümkün değildir.

İş Kanunu bazı istisnai durumlar için iş karşılığı olmadan yapılan ödemeleri ücret konusu yapmaktadır. Bu durumlara hafta tatilleri, resmi tatiller ve yıllık ücretli izinler örnek gösterilebilir. İş karşılığı olmadan yapılan ödemeler aynı zamanda sosyal ücret olarak da nitelendirilmektedir.

4857 sayılı İş Kanunu, yukarıda değinilen iş karşılığı olmadan yapılan ödemelere ek olarak bazı istisnai durumlarda da ödeme yapılmasını öngören hükümlere yer vermiştir. Bu maddeler;
  • Madde 66; "işçinin işinde ve her an iş görmeye hazır bir halde bulunmakla beraber çalıştırılmaksızın ve çıkacak işi bekleyerek boş geçirdiği süreler çalışma süresinden sayılır ve bu süreler için işveren işçinin ücretini ödemekle yükümlüdür." yani, işlerin azaldığı bazı dönemlerde işçiler işyerinde olmakla beraber aynı zamanda iş olmadığından işverenin vereceği iş emrini hazır bir şekilde beklemektedir. Kanunda açıkça "işi bekleyerek geçirdiği boş süreler" ibaresi ile bu gibi durumlarda işverenin işçiye ücret ödeme yükümlülüğü getirilmiştir. Ancak eğer işçi işyerinde bulunmasaydı işverenin ücret ödeme yükümlülüğü ortadan kalkar.
  • Madde 62; "Her türlü işte uygulanmakta olan çalışma sürelerinin yasal olarak daha aşağı sınırlara indirilmesi veya işverene düşen yasal bir yükümlülüğün yerine getirilmesi nedeniyle ya da kanun hükümlerinden herhangi birinin uygulanması sonucuna dayanılarak işçi ücretlerinden her ne şekilde olursa olsun eksiltme yapılamaz." yani, kanunda haftalık çalışma saati 45 saattir. İşveren kendi isteğiyle bu sınırın altında çalışma uygularsa işçiye yinede 45 saat üzerinden ödeme yapmak zorundadır. 

Hiç yorum yok

Blogger tarafından desteklenmektedir.