Ücret Nedir?


Ücret Nedir?

Çalışan her bireyin iç içe olduğu ve herkesin tanımını gayet iyi bildiği kavram olan ücretin farklı tanımları olmakla birlikte en doğru tanımı tabi ki 4857 sayılı İş Kanunudur. Ancak diğer bilimlere de göz atacak olursak, ekonomi bilimi açısından ücret; insanın fiziksel ve düşünsel emeğine karşılık ödenen bedeldir. İşletme açısından ücret ise işletmenin tüm işlevlerini sürdürebilmesi ve varlığını ayakta tutabilmek amacıyla iş görene yapılan ödemedir. İki bilim dalının tanımlarından da anlaşılacağı üzere işletme bilimine göre ücret bir maliyet kalemi iken ekonomi bilimine göre ücret fiziksel ve düşünsel emeğin karşılığıdır. İş Hukukuna göre ücret ise bir kişiye bir iş karşılığında yada bir iş karşılığı olmadan yapılan ödemedir.

4857 İş Kanununa göre Ücret; "Bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından ödenen sağlanan ve para ile ödenen tutardır."

Ücret, belirli bir dönem zarfında işçinin elde ettiği emek geliridir. Yani ücret hak edilmesi için mutlaka ürün yada mal ortaya konması gerekmez. Yukarıdaki tanımlardan anlaşılacağı üzere ortaya konan tüm fiziksel ve düşünsel emek de ücrete dahildir.

İşveren için ücret başlıca masraflardan biri gibi görünse de yapılan işin niteliğine göre ödenen ücreti masraf saymanın pek doğru olmadığı açıkça ortadadır. Ücret gelirlerine ikramiye, prim, fazla mesai gibi ücret ekleri de dahildir. 4857 sayılı İş Kanununa göre ücret ödemesi sadece TL yada yabancı para  cinsleri ile yapılabilir. Çek, senet veya farklı şekildeki ödemeler ücret sayılmamaktadır. Çalışan sayısının 10 ve üzeri olduğu iş yerlerinde ücret ödemeleri çalışanların banka hesaplarına yatırılmalıdır.

4857 sayılı İş Kanununda belirtilen "işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutardır" ibaresinde geçen üçüncü kişiler, çalışanlara bahşiş veren müşteriler örnek gösterilebilir. İşçinin ücreti tamamen bu bahşişlerde olabilir. Ancak eğer ki işçinin topladığı bahşişler güncel asgari ücretin altında kalıyorsa aradaki ücret farkı işveren tarafından ödenir. Ücret konusu, işçi ile işveren arasındaki en büyük uyuşmazlıklardan biridir.

Ücret ile ilgili diğer yazılarımı da okuyabilirsiniz;

Ücret Nedir? Ücret Unsurları Nelerdir?
Zaman Esasına Dayalı Ücret Nedir?

Hiç yorum yok

Blogger tarafından desteklenmektedir.