Turn Over Nedir? Nasıl Hesaplanır?


İnsan Kaynakları departmanlarında sıkça kullanılan kavramlardan birisi olarak ön plana çıkan Turn Over ile alakalı Turn Over nedir? Turn Over nasıl hesaplanır? Turn Over neden yükselir? Turn Over şirketleri ve çalışanları nasıl etkiler ve nasıl önlemler alınabilir? sorularına cevap vermeye çalışacağım.

Turn Over Nedir?

Turn Over kelime anlamı itibariyle değişim, dönüşüm demektir. Yani çalışanların şirketten ayrılmaları Turn Over'ın bir parçasıdır. Çalışanların devir oranlarını bilmek şirketler açısından bir çok önemli detayları bilmek, yorumlamak anlamına gelmektedir. Turn Over genel itibariyle şirketlerin personeller üzerindeki olumsuz karnesini de göstermektedir. Turn Over bir şirkette ne kadar yüksek ise çalışanların şirket hakkındaki memnuniyetleri de o derece düşük demektir. Dolayısıyla İnsan Kaynakları Yöneticilerinin Turn Over konusunda önlemlerini almaları ve mevcut Turn Over sebeplerini iyi yorumlamaları gerekmektedir.

Turn Over'ın Yükselme Nedenleri Nedir?

Çalışanların iş yerlerinden ayrılmasının bir çok sebepleri vardır. Şirketteki memnuniyetsizlikler bir süre sonra çalışanların bir anda ayrılmalarına sebep olmaktadır. Rekabetin artması ve sosyal hakların artık bir çok şirkette uygulanabilir hale gelmesi çalışanların daha kolay bir şekilde iş değiştirmelerine neden olmaktadır. Özellikle maaş ve yöneticilerin çalışanlarına karşı tutumları çalışanların memnuniyetlerini önemli ölçüde etkilemektedir.

Turn Over Şirketleri Nasıl Etkiler?
 • İşe başlayan her personelin belli bir alışma ve öğrenme süreci vardır. Bu işveren için artı bir maliyet olacaktır.
 • Sürekli sirkulasyonun olması işlerin yavaşlamasına sebep olacaktır.
 • Sürekli işten ayrılmaların yaşandığı şirket ciddi anlamda itibar kaybı yaşar.
 • Ayrılan personelin çalışmakta olan diğer personelleri etkileyebilir.
 • Yeni personeller müşteri kaybı yaşatabilirler.
Turn Over Çalışanları Nasıl Etkiler?
 • Çalışanların istifa ederek işten ayrılmaları kazanmış oldukları kıdem ve ihbar tazminatlarının yanmasına sebep olur.
 • Ayrılan personeller çalışmakta olan personelleri olumsuz etkileyebilir. Bu durum çalışanlar arasında huzursuzluk çıkarabilir.
 • Yeni iş her zaman yeni bir risk demektir. Daha kötü iş ortamı olma olasılığı vardır.
 • Çalışan çok sık iş değiştiriyorsa olumsuz bir kariyer sergilemiş olur.
Turn Over Nasıl Önlenebilir?
 • Belirli periyorlarla Turn Over oranı incelenmelidir.
 • Çalışanların memnuniyetleri çalışan memnuniyet anketleri ile tespit edilmelidir.
 • Oryantasyon ve diğer eğitimlere önem verilmelidir.
 • Çalışan haklarına özen gösterilmeli tüm hakları her surette korunmalıdır. 
 • Şirket içi adalet sağlanmalıdır. Performans ve ücret çalışmaları özenli yapılmalıdır.
Turn Over Nasıl Hesaplanır?

Turn Over hesaplaması için ortalama çalışan sayılarını baz almak gerekir. Bunun için 2 formül kullanacağız. Bu yöntemle aşağıdaki şekilde Turn Over oranı hesaplanabilir;
Örnek: 12 aylık toplam çalışan sayımızın aşağıdaki tabloda olduğu gibi 1694 ve toplam işten ayrılan sayısının 82 olduğunu varsayalım. 

AylarPersonel
Sayısı
Ocak 121
Şubat 128
Mart 148
Nisan 157
Mayıs 154
Haziran 150
Temmuz 162
Ağustos 144
Eylül 128
Ekim 129
Kasım 135
Aralık 138
Toplam1.694  

Ortalama Çalışan Sayısı = 1694/12 = 141,16
Turn Over = 82/141,16 = 0,58*100 = 58,09 

Evet örneğimize göre Turn Over oranı yüzde 58,09 çıktı. Yani neredeyse çalışanların yarısı değişmiş demek oluyor. Bu durumda İnsan Kaynakları departmanı çalışanların işten ayrılma nedenlerinden hizmet sürelerine kadar bir çok faktörü  inceleme ve yorumlama yapması gerekir. Bu yorumlama sonucunda bu oran düşürülebilir ve şirket açısından önemli maliyet kalemi çözülmüş olur.

Hiç yorum yok

Blogger tarafından desteklenmektedir.