Çalışan Memnuniyeti Anketi Nedir?


Her şirketin en önemli kaynağı hiç şüphesiz ki insandır. İnsan için uygun ortamı sağlamak her işverenin olmazsa olmaz sorumluluğudur. İşverenlerin çoğu bu hususa dikkat etmemektedir. Çalışanlarını sadece robot gibi görmekteler, onların sadece verilen işi yapmakla mükellef olduklarını düşünmektedirler. Fiilen bu doğrudur. Çünkü çalışanlar, işverenlerin verdikleri işleri yapmakla yükümlüdürler. Ancak bu hususta işverenlerin atladığı en önemli unsur, çalışanlarının makine gibi çalışamayacaklarını, onların duygu ve hislerle yaşayan varlıklar olduğunun unutulmasıdır. Yani çalışanların yaptıkları iş karşılığında ücret almak dışında uygun ortamın sağlanması için bir çok isteği olabilir. Yemek, servis, temizlik, ast-üst ilişkileri ve daha bir çok konuda tatminsizlik söz konusu olabilir. Çalışanlar bu isteklerini doğrudan işverene ya da üstlerine bildirmeye çekinebilir. Aynı şekilde işveren de değiştirdiği herhangi bir hususun çalışanlar tarafından nasıl karşılandığının bilinmesini isteyebilir. İşte tüm bunların sonucunda çalışan memnuniyetinin ölçülmesi için anketler yapılması gerekir. Bu anketler sayesinde çalışanların istekleri net belirlenmiş olur ve şirket içi değişimlerin çalışanlara etkisi kolaylıkla ölçümlenebilir.


Çalışan Memnuniyeti Anketi Neden Yapılır?

İşverenler, çalışanlara sağladıkları çalışma ortamı, şirketin çalışanlar tarafından nasıl görüldüğü, yapılan projelerin çalışanlar tarafından olumlu karşılanıp karşılanmadığı, maaş politikasının çalışanlar tarafından memnuniyeti  ve sosyal yardımlar gibi bir çok konuda geri dönüş isteyebilirler. Bu geri dönüşler çalışan memnuniyeti anketleri aracılığı ile yapılabilir. Bu sayede çalışanlar isteklerini ve düşüncelerini kolaylıkla yönetime bildirebilir, işverenlerde şirket yönetimindeki eksik ve artı yönlerini görebilirler. Bu durum elbette iki tarafında yararına olur. İşverenler eksik olan yönlerini iyileştirme gayreti gösterirler ise çalışan memnuniyeti anketleri başarılı olmuş olur. 

Çalışan Memnuniyeti Anketi Sorularının İçeriği Nasıl Olmalıdır?

Çalışan memnuniyeti anketi şirket içi memnuniyetleri ölçmek amacıyla yapıldığından sorularda buna göre sorulmalıdır. Yani amaç şirketin eksik ve artı yönlerini ve çalışanların memnuniyetlerini ölçmek olduğundan dolayı bu ankette kişisel algılanabilecek sorular değil şirket kültürüne uygun sorular sorulmalıdır. Bu soruların içeriği aşağıda belirtilen konuları kapsayacak şekilde olmalıdır.
 • Yapılan işin yapısı,
 • Yönetime duyulan güven,
 • Şirket içindeki kariyer gelişimleri,
 • Çalışma arkadaşları ve yöneticiler ile ilişkiler,
 • Çalışanlara sağlanan hizmetler,
 • Şirket hedeflerine yönelik sorular,
 • Şirket imajı, çalışma ortamı, şirket yönetimi vb. gibi konularda sorular sorulabilir.
Çalışan Memnuniyeti Anketi Nasıl Yapılır?

Çalışan Memnuniyeti Anketi yapmak için aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekir. 
 • Anketi yapmak için sonuçlarının net ölçülemediği, geliştirilmesi istenen veya yapılması planlanan bir proje olması gerekir,
 • Çalışanın kimliğini gizleyen sorular olursa daha gerçekçi cevaplar alınabilir,
 • Kısa ve anlaşılır sorular sorulması gerekir,
 • Sorular çalışanların istek ve şikayetlerini anlamaya yönelik olmalıdır,
 • Sorular çoktan seçmeli ise net cevap şıkları içermelidir ki çalışan kendisine en yakın cevabı işaretleyebilsin,
 • Eğer gerçekleştirilmesi planlanan bir proje ile alakalı görüş almak isteniyor ise projenin çalışanlara her yönüyle anlatılması gerekir,
 • Gerektiği takdirde yüz yüze çalışan memnuniyeti anketi yapılabilir. Ancak bu durum çok sağlıklı sonuçlar vermeyebilir. Çalışan yüz yüze her problemi söylemeyebilir.
 • Çalışan Memnuniyeti Anketi sonuçları çalışanlar ile paylaşılmalıdır.
Çalışan Memnuniyeti Anketinin Avantajları
 • Şirket hakkında detaylı geri dönüşler alınabilir,
 • Çalışanlar istek ve şikayetlerini net bir şekilde anket sayesinde yönetime bildirebilir,
 • Çalışanların değişimlere olan bakış açısı ölçümlenebilir,
 • Çalışanlar istek ve şikayetlerini kolaylıkla bildirdikleri için şirkete bakış açıları olumlu olur.
 • Şirketin en olumlu ve en olumsuz yönleri belirlenebilir,
 • Şirket çalışanlarının demografik ve sosyokültürel yapıları tespit edilebilir,
 • Anket sonucunda eksik yönler iyileştirildiği takdirde çalışanın şirkete bağlılığını arttırır.
Çalışan Memnuniyeti Nasıl Arttırılır?

Hemen hemen her işveren kalifiye eleman olmamasından, işçilerin hep daha fazla istekleri olduğundan, çalışanların dürüst çalışmadıklarından ve çok fazla çalışan sirkülasyonu olduğundan şikayet ederler. Şüphesiz her çalışan birey, belirli temel ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri ücrete sahip olmak için çalışır. Ancak bu ücrete sahip olmak için her türlü çalışma koşullarında çalışsalar bile insan olarak işverenlerinden talepleri olabilir. İşveren çalışanların isteklerini yerine getirmediği takdirde, çalışanlar istediği koşullarda başka iş bulabilir ve oradan ayrılabilir. Bu durum en çok işverenin zararına olacaktır. Çünkü işveren yeni bir eleman bulmak için çalışacak bulduğunda ise onun işi öğrenmesi belli bir süre alacaktır. Tüm bunlar işveren için bir maliyet iken çalışanların isteklerini yerine getirmemek zannediyorum doğru olmayacaktır. 

Artık bir çok şirket çalışan memnuniyeti anketi yapmaktadır. Bu sayede hem şirketin eksik ve artı yönlerini tespit etmekte hem de çalışanların memnuniyetlerini ölçümleyebilmektedirler. Bu anketlerin sonuçlarına göre önlemler alınmaz, anket sadece kağıt üzerinde kalacak olursa yukarıda saydığımız işveren şikayetleri hiç bitmeyecektir. Anket sonuçları doğrultusunda çalışmalar yapılır ve eksik taraflar iyileştirilir ise çalışanların şirkete bağlılıkları artar. Ayrıca bu durumda uygun çalışma ortamları da sağlanmış olur. 

Hiç yorum yok

Blogger tarafından desteklenmektedir.